Lokalizácia: Kedy je potrebná a v čom sa líši od prekladu?