26338875 – car and euro coins with euro banknote

Komu sa oplatí operatívny lízing?